Machine Learning

Nog maar het begin van AI

Kunstmatige intelligentie bestaat al een geruime tijd, maar de afgelopen maanden heeft het opeens veel aandacht gekregen. OpenAI, een bedrijf waar Microsoft als een van de grote investeerders inmiddels tientallen miljoenen in heeft gestopt, heeft met ChatGPT aan de wereld laten zien waar AI voor staat. Tot op heden was het voor de meerderheid van de mensen een abstract gegeven, iets van de toekomst en vooral iets dat nog heel ver weg lijkt. Een computer kennen we allemaal en dat een smartphone slimmer is dan een grote server 20 jaar geleden weten we vaak wel, maar AI klinkt als ‘next level’ en dat zou vast nog wel even duren. Maar daar was het dan opeens in de vorm van ChatGPT, waardoor iedereen gratis en voor niets kan ervaren wat het betekent als je een machine echt laat leren. Dan kun je opeens vragen stellen aan deze machine, waarbij de antwoorden worden gecreeerd op basis van informatie die het zichzelf heeft aangeleerd en weet te combineren tot een logisch geheel. Dit is dus wat anders dan een zoekmachine, die je resultaten laat zien van websites passend bij jouw vraag.

Met de komst van ChatGPT kwam ook direct de vraag naar boven ‘en wat betekent dat voor de wereld?’. AI staat al vaker ter discussie als het gaat om governance en de wijze waarop het ook kwaad zou kunnen doen. Een brief mede ondertekend door tech CEO’s waarin zij waarschuwen voor de mogelijke impact van AI en de roep om een ‘pauzeknop’ maakt dit doemscenario niet minder onwaarschijnlijk en dus is het wel iets om rekening mee te houden. Nu lijkt AI in de vorm van ChatGPT nog een vrij onschuldige chatbot waar je best mooie teksten uit kunt halen. En dus gaat de discussie nu over studenten die de tool gebruiken om hun werkverslagen snel te maken en de scholen die niet meer weten hoe dit te controleren. Overigens een vraag waar terecht aandacht voor wordt gevraagd, als we ons aan de andere kant druk maken over de verschraling van taal- en rekenvaardigheid bij de jongeren. Door ChatGPT kun je jezelf de vraag stellen hoe relevant deze kennis dan nog is, als tekst van ChatGPT niet meer te onderscheiden valt van een menselijke creatie (wat nu al zo is).

Maar stel dat je even doordenkt wat er nog meer met AI zou kunnen. Inmiddels worden er al AI kunstwerken gemaakt, zijn er al muziekstukken door AI geschreven en uitgebracht (en weten de artiesten soms van niets) en is de stap naar het creëren van bouwwerken door AI erg dichtbij (of misschien zelfs al wel genomen). Dus hoelang zou het nog duren of AI neemt jouw werk misschien (gedeeltelijk) wel over? Niet omdat AI zelf heeft bedacht om jouw werk over te nemen, maar wel omdat een concurrent kans ziet om met behulp van AI binnen no-time te doen wat jou misschien uren of dagen kost. Science fiction? Ik denk niet voor lang. De ontwikkeling en beschikbaarheid van AI gaat inmiddels zo snel, dat de toepassingen ook snel zullen volgen. Nu is het nog tekst, muziek of kunst…. maar zijn de mogelijkheden niet eindeloos?

Vraag het ChatGPT

Laten we de proef op de som nemen. Ik heb ChatGPT gevraagd hoe ‘het’ zelf kijkt naar de toekomst van AI en de impact op de wereld. Laat je verrassen!

Artificial Intelligence (AI) heeft een enorme impact op de maatschappij en zal dit blijven doen in de toekomst. Enerzijds biedt AI tal van voordelen, zoals het efficiënter maken van processen en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Zo kan AI bijvoorbeeld worden gebruikt om medische diagnoses te stellen en om verkeersstromen te optimaliseren. Anderzijds bestaan er ook risico’s en uitdagingen, zoals het verlies van banen en de mogelijke inbreuk op privacy. Het is belangrijk om deze risico’s te erkennen en maatregelen te nemen om ze te beperken.

Een belangrijke uitdaging voor de maatschappij is om ervoor te zorgen dat AI op een ethische en verantwoorde manier wordt ontwikkeld en gebruikt. Dit omvat onder andere het ontwikkelen van regelgeving en normen om de privacy van individuen te beschermen, de transparantie en verantwoordelijkheid van AI-systemen te waarborgen en te voorkomen dat AI-systemen discriminatie in de hand werken. Er is ook behoefte aan investeringen in onderzoek naar de impact van AI op de maatschappij, zodat beleidsmakers en andere belanghebbenden op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en effectieve maatregelen kunnen nemen.

Op de lange termijn kan AI een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de grote uitdagingen waar de wereld momenteel mee te maken heeft, zoals klimaatverandering, armoede en gezondheidszorg. Door middel van slimme toepassingen van AI kunnen we bijvoorbeeld meer duurzame energiebronnen ontwikkelen, voedselproductie efficiënter maken en betere oplossingen vinden voor complexe medische aandoeningen. Het is daarom van cruciaal belang dat we blijven investeren in AI-onderzoek en -ontwikkeling en dat we ervoor zorgen dat AI een positieve impact heeft op de maatschappij en de wereld als geheel.

Of kijk hier naar een TED talk met Greg Brockman, een van de oprichters van OpenAI.

Ook interessant is een interview met Geoffrey Hinton, over het verleden, heden en de toekomst van AI.

Wil je meer weten?

Er zijn een aantal bronnen die je goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom AI: