Verkiezingen en innovatie

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn achter de rug en op het moment van schrijven worden de eerste verkennende gesprekken gevoerd om te komen tot een coalitie. Het lijkt erop dat er minimaal 5 partijen met elkaar moeten gaan samenwerken, waarbij het de kunst is om toch voldoende van iedere partij terug te laten komen in het uiteindelijke beleid. Een hele uitdaging op de gebieden van klimaatmaatregelen, veranderingen in de zorg en het onderwijs. Maar over innovatie en ondernemerschap heb ik het de afgelopen weken weinig horen gaan.

Toch zit daar een belangrijke kans voor Nederland. Het MKB is de grootste banenmotor, zorgt voor veel innovatie in andere sectoren, dat weer leidt tot kostenreductie of resultaat verbetering. Het is op zich logisch dat politici zich in eerste instantie vooral bekommeren om thema’s die we gezamenlijk delen, zoals onderwijs en zorg. Maar waarom hebben zij het vraagstuk van immigratie niet eens in het daglicht gesteld van ondernemerschap? Of het thema zorg aangevlogen vanuit een visie dat leidt tot meer innovatie? En ook het vraagstuk kilometerheffing ging in debatten snel terug naar het niveau van “rijden met kastjes en dat werkte 10 jaar terug ook niet”, terwijl we nu volgens mij wel iets verder zijn met IoT en zelfrijdende auto’s.

Het is opvallend dat in politiek vaak wordt teruggegrepen op maatregelen of ervaringen in het verleden. Want dat is veilig, dat kennen we en daarin geloven blijkbaar (nog steeds) veel burgers. Regeren is vooruitzien heb ik wel eens gehoord en gek genoeg komt het dan zo weinig terug in de gesprekken en debatten voorafgaand aan de verkiezingen. Welk perspectief bied je de kiezer, vroeg ik mij telkens af. Natuurlijk, resultaten van afgelopen jaren zijn mooi om te laten zien. Economische groei is prachtig; maar heeft de overheid hier werkelijk zoveel invloed op gehad? De rol van (het lef van) ondernemers wordt hierin niet genoemd, terwijl ik denk dat juist dit een belangrijke factor is geweest in de opleving van de economie.

Wat het beleid ook de komende jaren gaat bieden, ik ben er van overtuigd dat ondernemers gewoon hun eigen weg blijven volgen. Innovatie komt daarmee vanzelf van de grond en hoe mooi is het dan dat het nieuwe kabinet daar over 4 jaar weer mee kan pronken?

Deze column is eerder verschenen in Kijk op Oost Nederland.